>> [Stiftelsen] [Personal] [Anläggning & Byggnader] [Skog & Hav] [Scoutkåren Lysestrand] [Historia] [Hitta hit!]

Om Lysestrand

Lysestrandsstiftelsens Historia

1957
Vid ett möte mellan Svenska Guldbergsstiftelsen och Sveriges Scoutförbund den 11 December beslutades att den dittillsvarande samarbetskommittén skulle upphöra, för att övergå till en nybildad stiftelse.

Samma dag beslöt styrelsen för den då bildade stiftelsen (då benämnd Hemmeslövsstiftelsen) att anta stadgar för verksamheten.

1958
Stadgarna för Hemmelövsstiftelsen "fastställdes" den 9 April av länsstyrelsen i Hallands län som också beslutade att ställa stiftelsen under länsstyrelsens tillsyn.

Från bl.a. Svenska Guldbergsstiftelsen överfördes medel om cirka 170.000:- kronor och från Sveriges Scoutförbund överfördes en fastighet i Hemmeslöv till stiftelsen.

Under sommaren hålls ett försöksläger i Arelid som ligger mellan Anten och Gräfsnäs.

Det går i verksamhetsberättelsen för Sveriges Scoutförbund under rubriken Handikappscouting att läsa "Hemmelövsstiftelsen lät den 17 september gräva det första symboliska spadtaget på den blivande anläggningen. Byggnationen kunde dock inte påbörjas under året."

1959
Det framkom att stiftelsens tomt ej var lämplig för det avsedda ändamålet. Och senare samma år mottog och antog stiftelsen ett erbjudande från Stora Ekebergs sanatorium att såsom gåva erhålla Lysestrands barnkoloni, i Lysekils kommun.

Det första lägret, ett patrullscoutläger, hålls på Lysestrand.

1960
Hemmeslövsstiftelsen namnändrades till Lysestrandsstiftelsen.

Den 11 Maj avvecklades Guldbergsstiftelsen, och alla tillgångar överlämnades till Lysestrandsstiftelsen.

Lägerängen inköpes från Hjalmar Niklasson kontant, pengarna på bordet.

1961
Lysestrands första konfirmationsläger hålls. Lennart Tegborg är konfirmationspräst.

1971
Antal lägerdygn under sommaren räknades till 3 875 st.

1972
Antal lägerdygn under sommaren räknades till 4 288 st.

1973
Antal lägerdygn under sommaren räknades till 5 225 st.

1991
Scoutlägret Gullmarn hålls på och kring Lysestrand.

1993
Renoveringen av Fiskelåda startar.
Sängerna i Logementen byts ut mot nybyggda fasta våningssängar.
Vindskyddet Arelid byggs på ett par arbetshelger under tidig höst.

1995
Under våren avslutas renoveringen av Fiskelåda.
Norgelägret hålls på och kring Lysestrand.

1996
I juli börjar det brinna i Bastun som förstörs och Logement 7 brandskadas.

1998
Friluftsduscharna bakom Fiskelåda invigs.
Världens Ände döps och invigs av Patrullscoutläger 1.
Vägen över bäcken nedanför lägerängen spolas bort.

1999
Senior och Roverscoutlägret Future Venture hålls på och kring Lysestrand.

2001
Den första Kolmilan görs på Slätten.

2002
Vindskyddet vid Världens Ände står helt klart.

2003
Fiskelåda målas om. Konfahelgen slår rekord med över 200 sittande gäster.Scoutlägret Lysestrand
FLAT 260
453 91 LYSEKIL
0523-660079 info@lysestrand.se