>> [Funktionär som DoP] [Funktionär som Ledare]

Personal

Drängar och Pigor

Lysestrand behöver hjälp under sommarveckorna av s k drängar och pigor, med allt från gräsklippning och vedhuggning till matlagning och städning. Det brukar behövas ungefär 10 personer under de vanliga veckorna, men under veckan då konfirmationen äger rum brukar ungefär det dubbla vara lagom.

Drängarna och pigorna stannar vanligtvis i 1-2 veckor och får då sin kost, logi och resa till och från Lysestrand betald (under förutsättning att man reser på det billigaste sättet). För att få lov att vara dräng eller piga måste man vara minst 16 år gammal.

Om du är intresserad av att vara dräng eller piga på Lysestrand ska du höra av dig till DoP-rådet. Läs gärna mer under Arbeta som DoP!

Scoutlägret Lysestrand
FLAT 260
453 91 LYSEKIL
0523-660079 info@lysestrand.se